STIFTELSEN ALMA OCH
K. A. SNELLMAN SÄÄTIÖ

HAE APURAHAA

Apurahoja jaetaan päätoimiseen väitöskirjatyöhön, post-doc-tutkimustyöhön ja varttuneen tutkijan projektiapurahana. Matka-apurahoja ei myönnetä. Apuraha on käytettävä myöntämisvuotta seuraavan kahden kalenterivuoden aikana.

APURAHASELVITYS

Apurahan käyttöselvitys on tehtävä vuosittain apurahan myöntämisvuotta seuraavan syyskuun 15. päivään mennessä, kunnes apuraha on kokonaan käytetty.

Snellmansäätiö

HISTORIA

Oululainen Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö on perustettu vuonna 1921 kauppaneuvos K. A. Snellmanin ja hänen puolisonsa Alman (os. Antman) perillisten lahjoittamalla pääomalla.

Toiminnan alkuaikoina Säätiö rakensi Snellman-kodin ja ylläpiti siinä 30-paikkaista lastenparantolaa.