APURAHA

MITEN ANOA APURAHAA

APURAHAN ANOMINEN

 

Stiftelsen Alma och K. A. Snellman Säätiö tukee Pohjois-Suomen lasten pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn kohdistuvaa tutkimus­työtä lastentautien, lastenpsykiatrian, sosiaalipediatrian, lastenneurologian ja lasten­kirurgian aloilla. Apurahoja jaetaan vuosittain väitöskirjatyöhön, tutkijatohtorien työskentelyyn sekä varttu­neiden tutkijoiden projekteihin. Matka-apurahoja ei myönnetä. Säätiö voi myös avustaa laitoksia ja järjestöjä, jotka Pohjois-Suomessa harjoittavat lasten pitkäaikaissairauksien hoitoa ja tutkimusta. Väitöskirjatyöntekijän tulee olla yliopiston rekisteröitynyt jatko-opiskelija.  Myönnetty apuraha on käytettävä myöntämisvuotta seuraavan kahden kalenterivuoden aikana.

Apurahan saanut tutkija sitoutuu antamaan kirjallisen selostuksen ja tilityksen apurahan käytöstä Säätiön hallitukselle. Katso tarkemmin kohta selvitys apurahan käytöstä.

 

Apurahat ovat haettavissa vuosittain 1.- 31.1. klo 16.00 saakka.

Apurahailmoitus julkaistaan kunkin vuoden joulukuussa Oulun yliopiston sähköisellä ilmoitustaululla.

Hakemus lähetetään sähköisen apurahajärjestelmän kautta vaadittavine liitteineen (ansioluettelo, julkaisuluettelo, yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma ja sen kustannusarvio).

Nuoren tutkijan (LK) henkilökohtainen apuraha on 1.500 €/ kk, loppututkinnon suorittaneen 2000 €/ kk, väitelleen 2.500,- €/kk ja dosentin 3.000,- €/ kk. Mikäli apurahakausi on yli 4 kk, maksetaan em. apurahan lisäksi lakisääteinen MELA:n eläkevakuutusmaksu.

Eläkevakuutusmaksusta löytyy lisätietoa MELA:n kotisivulta.

https://www.mela.fi/apurahansaajat/

Apuraha on veroton, kun se ei määrältään ylitä valtion taiteilija-apurahaa.

Lisätietoja tarvittaessa säätiön asiamieheltä ”ota yhteyttä” sivun kautta.
Apurahapäätöksestä ilmoitetaan sähköpostilla.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ

 

Apurahan saaja sitoutuu antamaan Säätiön hallitukselle kirjallisen selostuksen tutkimustyöstään ja tilityksen apurahan käytöstä apurahakautta seuraavan syyskuun 15. päivään mennessä. Mikäli apurahaa ei tuolloin ole kokonaan käytetty, apurahan saajaa pyydetään toimittamaan väliraportti tutkimuksen etenemisestä ja apurahan käytöstä sekä työnohjaajan lausunto tutkimustyön teosta. Kun apuraha on kokonaan käytetty, pyydetään toimittamaan loppuselvitys ja sen liitteenä apurahaan liittyvät julkaisut ja apurahan turvin tehty väitöskirja pdf-muodossa. Selvityksen tulee sisältää myös tutkijan oma arvio saaduista tutkimustuloksista ja niiden merkityksestä.

Tehtäessä tilitystä apurahojen käytöstä on selvitykseen liitettävä kuitit apuhenkilökunnalle suoritetuista palkoista ja materiaalikustannuksista sekä muista menoista. Henkilökohtaisten apurahojen osalta on esitettävä selvitys käytetystä palkattomasta tutkimustyöhön myönnetystä virkavapaudesta. Apurahan turvin voi toimia osa-aikaisena tutkijana. Lyhin hyväksyttävä tutkimusvirkavapaa on viikon mittainen. Lääkäritukijoiden aktiivivapaata ei hyväksytä palkattomaksi tutkimusvirkavapaaksi. 

Julkaistaessa säätiön tuella suoritettuja tutkimuksia pyydetään kirjoituksen loppuun lisäämään maininta saadusta tuesta. Englanninkielisiin kirjoituksiin pyydetään säätiön nimi merkitsemään seuraavasti: ”The Alma and K. A. Snellman Foundation, Oulu, Finland”.

Ennen vuotta 2022 myönnettyjen apurahojen 

SELVITYSLOMAKE

Vuonna 2022 ja sen jälkeen myönnettyjen apurahojen sähköinen selvityslomake