Tietosuojaseloste

Tutustu Snellman Säätiön tietosuojaselosteeseen

Henkilötietolain mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Stiftelsen Alma och K.A. Snellman säätiö (0187797-1).
  Paulan Tilipalvelu, Nahkatehtaankatu 2, 90130 Oulu.

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

  Matti Nuutinen
  matti.nuutinen (at) me.com

 3. Rekisterin nimi

  Alma och K.A. Snellman säätiön rekisteritiedot

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Käsittely voi liittyä apurahojen tai avustusten myöntämiseen, kuten apurahan hakemiseen, hakemuksen arviointiin, päätöksentekoon, apurahoista tiedottamiseen, apurahojen maksatukseen, hakijoiden tekemiin selvityksiin ja muihin apurahaprosessiin liittyviin tarpeisiin sekä viestintään apurahojen saajien kanssa, sekä asiakaspalvelun hoitamisessa.
Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen ja sääntöjen edellyttämät käyttötarkoitukset.

 5. Rekisteröityjä ovat:

  Apurahan hakijat ja saajat, apurahan hakijoiden suosittelijat tai työn ohjaajat.
Snellman säätiön hallituksen jäsenet, asiamies/toimitusjohtaja ja mahdolliset työntekijät. Ulkopuoliset asiantuntijat: apurahahakemusten arvioijat, tilintarkastajat ja Aspicore Oy:n hallintakäyttäjät.

 6. Rekisterin tietosisältö: Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja

  Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, pankkitilin numero, sähköpostiosoitteet.
Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus.
Ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli.
Apurahojen anomiseen sekä niiden myöntämiseen ja käyttöön liittyvät yhteydenotot ja niiden sisältämät tiedot.
Säätiön seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin rekisteröityminen ja osallistuminen.
Mahdolliset muut luvat ja suostumukset.
Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

 7. Rekisterin tietolähteet

  Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, Snellman säätiön kotisivujen kautta, kirjallisesti, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

 8. Tietojen luovutus

  Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin.
Rekisteritietoja käytetään vain apurahojen hallintaan.

 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

  Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 10. Evästeiden (cookies) käyttö:

  Sivustolla ei käytetä evästeitä pääsääntöisesti. Evästeitä saatetaan kuitenkin käyttää esimerkiksi tietosuojaselosteen hyväksymisen yhteydessä, jotta käyttäjältä ei kysyttäisi evästeiden hyväksymispyyntö joka kerta käydessä sivuilla.

 11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Sähköisessä muodossa olevia tietoja käytetään salatun järjestelmän kautta. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, minkä lisäksi käytössä on jokaista käyttökertaa koskeva puhelinnumeron kautta tapahtuva tunnistus.
Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja ne tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

 12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Rekisteriin tallennetut tiedot voidaan pyytää tarkastamaan ja virheelliset tiedot korjaamaan tai poistamaan henkilöllisyys todentamalla ottaen yhteyttä yhteyshenkilöömme sähköpostitse.

 13. Rekisteröidyn oikeudet:

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.