JAETUT APURAHAT

STIFTELSEN ALMA OCH K. A. SNELLMAN SÄÄTIÖ

Apurahat 2023 – lataa tästä

Apurahat 2022 – lataa tästä

Apurahat 2021 – lataa tästä

Apurahat 2020 – lataa tästä

Apurahat 2019 – lataa tästä

Apurahat 2018 – lataa tästä

Apurahat vv. 2003-2017

2017
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Honkila Minna, LL Klamydian ja hinkuyskäbakteerien aiheuttamat hengitystieinfektiot alle 6 kk ikäisillä lapsilla: aktiivisen seulonnan tarpeellisuus yliopistosairaalan päivystyspoliklinikalla 3 600 €
Hurme-Niiranen Anri, FM Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa 3 600 €
Hynynen Johanna, LL Status epilepticuksen mitokondriaalinen etiologia – yleisyys ja perintötekijämuutokset 1 800 €
Härkin Pia, LL Pienen keskosen avoin valtimotiehyt 3 600 €
Härmä Antti, LL Parasetamoli pienen keskosen hoidossa 3 600 €
Keskitalo Paula, LL Lastenreuman tautiaktiivisuuden mittaaminen merkkiaineilla 1 800 €
Komulainen-Ebrahim J, LL Pohjois-Suomen geneettiset epilepsiat (POGE). Epilepsioille ja epilepsialääkkeiden haittavaikutuksille altistavat perimämuutokset 1 800 €
Korkalainen Noora, LL Syntymää edeltävien tekijöiden vaikutus sikiöaikaisesta kasvuhidastumasta kärsineiden lasten pitkäaikaiseen ennusteeseen 3 600 €
Koskela Mikael, LL Henoch-Schönleinin purppura-glomerulonefriitti lapsilla 7 200 €
Kotila Aija-Riitta, FM Autism spectrum disorder follow-up study from childhood to young adulthood 3 600 €
Kuusela Salla, LL Suvussa esiintyvät diabetes ja autoimmuunisairaudet tyypin 1 diabeteksen riskitekijöinä lapsilla 3 600 €
Kyösti Elina, LL Tehohoidon vaikuttavuus ja elämänlaatu tehohoidon jälkeen lapsipotilailla Suomessa 1 800 €
Lehtiranta Saara, LL Lasten suonensisäinen nestehoito -satunnaistettu ja kontrolloitu kliininen tutkimus 3 600 €
Mahlman Mari, LL Genetic and epidemiologic antenatal risk factors of  Bronchopulmonary Dysplasia 1 600 €
Maikku Mari, LL Synnynnäisen lonkan dysplasian seuraamukset 1 800 €
Pasanen Anu, FM Lapsuusajan bronkioliitin geneettinen tausta 2 800 €
Rahtu Marika, LL Sähköimpedanssitomografia lasten hengityskonehoidon seurannassa 3 600 £
Riikola Pirjo, FM Antibioottien vaikutus suoliston mikrobiomin varhaiseen kehitykseen ja antibioottiresistenssigeenien esintyvyyteen 3 600 €
Rytkönen Sari, LL Tubulointerstitiaalinefriitti ja uveiitti: syntymekanismit ja pitkäaikaisennuste 3 600 €
Sard Sirja, LL Lasten reumasairauksien epidemiologia Suomessa 1 800 €
Sarlin Suvi, LL Lasten korvatulehdus ja nenänielun mikrobiomi 3 600 €
Tervonen Miikka, LL Rauhoittavan lääkityksen käyttö hengityskonehoidetuilla lapsipotilailla tehohoidon aikana    3 600 €
yhteensä: 69 200 €
Väitelleiden tutkijoiden apurahat (post-doc)
Hannula Annukka, LT Lapsuudessa sairastettujen virtsatieinfektioiden vaikutus raskauden kulkuun ja aikuisiän munuaisten toimintaan 2 200 €
Helander Heli, LT Kuumekouristusten patomekanismit 4 400 €
Huusko Johanna, FT Riskigeenien molekyyli- ja solutason mekanismien tunnistaminen spontaanin ennenaikaisen syntymän taustalla 4 400 €
Niemelä Mika, FT Intergenerational impacts of parenteral illnesses in psychosocial development of the affected  offspring – risk and protective factors 2 200 €
Paalanne Niko, LT Lasten antibioottihoitojen haittavaikutukset suoliston mikrobiomiin ja myöhempään terveyteen 4 400 €
Soini Heidi, FT Lasten ruoka-allergioiden immunopatogeneesi 4 400 €
yhteensä: 22 000 €
Projektiapurahat
Kaukola Tuula, LT Influences of environmental and genetic factors on long-term neurologic and neurocognitive outcomes in children born preterm (NeoGeNe Study); A study of diffusion Tensor Imaging in Very Preterm Infants at the age of 9 Years 4 000 €
Marttila Riitta, Dos. Ennenaikaisuuden epidemiologia ja geeniympäristöinteraktiot 4 000 €
Tossavainen Päivi, LT Mikro- ja makrovaskulaaristen lisäsairauksien ilmaantuminen lapsuus- ja nuoruusiästä lähtien seuratussa potilaskohortissa (jatkohakemus) 4 000 €
Uusimaa Johanna, Prof. Pohjois-Suomen geneettiset epilepsiat (POGE): Lapsuus- ja nuoruusiällä alkavien perinnöllisten epilepsioiden kliiniset taudinkuvat, geneettiset syyt ja solutason mekanismit 15 000 €
Vähäsalo Paula, Dos. Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste 4 000 €
yhteensä: 31 000 €
Kaikki myönnetyt apurahat yhteensä: 122 200 €
2016
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Heikkilä Laura, TtK Valokuvaaminen ravitsemustutkimuksen menetelmänä tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ja nuorilla 1 600 €
Helminen Olli, LL Sokeriaineenvaihdunnan muutokset prekliinisessä tyypin 1 diabeteksessa ja taudin puhkeamisen ennustaminen 4 800 €
Honkila Minna, LL Klamydian, muiden bakteerien ja virusten aiheuttamat silmän sidekalvontulehdukset lapsilla 3 200 €
Hurme-Niiranen Anri, FM Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa 3 200 €
Härkin Pia Pienen keskosen avoin valtimotiehyt 3 200 €
Härmä Antti Parasetamoli pienen keskosen hoidossa 3 200 €
Järviaho Tekla, LuK, LK Perimäaineksen muutokset ja merkitys familiaalisissa lapsuusiän leukemioissa 2 200 €
Kauppinen Anu, LL Piilokiveksisyyden, siittimen alahalkioisuuden ja kivessyövän (testicular dysgenesis syndrome, TDS) esiintyvyys Suomessa, sekä siihen liittyvät haitalliset terveysvaikutukset kahdessa pohjoissuomalaisessa syntymäkohortissa 3 200 €
Keskitalo Paula, LL Lastenreuman tautiaktiivisuuden mittaaminen merkkiaineilla 3 200 €
Koskela Mikael, LL Henoch-Schönleinin purppura -glomerulonefriitti lapsilla 4 800 €
Kyösti Elina, LL Tehohoidon vaikuttavuus ja elämänlaatu tehohoidon jälkeen lapsipotilailla Suomessa 3 200 €
Lantto Ulla, LL PFAFA- (Periodic Fever, Aphtous Stomatitis, Pharyngitis and Adenitis) syndrooman etiologia ja ennuste 3 200 €
Lumme Johanna, LL D-vitamiinin merkitys veri- ja syöpätauteja sairastavilla lapsilla 3 200 €
Ollikainen Raija, YTM Lastenpsykiatriseen erikoissairaanhoitoon lähettämisen syyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuosina 1997 ja 2007. Sosiaaliepidemiologinen tutkimus. 1 500 €
Pieviläinen Oskari, LL Virtsatieinfektioiden riskitekijät ja ehkäisy 3 200 €
Ronkainen Eveliina, LL Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä 1 000 €
Salokorpi Niina, LL Kraniosynostoosien hoito 5 800 €
Terho Anna, LL Pakastetun alkion siirrosta syntyneiden lasten kasvu ja kehitys viiden vuoden ikään asti 1 600 €
Tervonen Miikka, LL Rauhoittavan lääkityksen käyttö hengityskonehoidetuilla lapsipotilailla tehohoidon aikana 3 200 €
Yrjänä Jaakko, LL Toleranssin indusointi ja kehittyminen lasten ruoka-allergiassa 1 600 €
yhteensä: 60 100 €
Väitelleiden tutkijoiden apurahat (post-doc)
Helander Heli, LT Kuumekouristusten patomekanismit 4 400 €
Kallankari Hanna, LT Keskushermoston kehitykseen vaikuttavat riskitekijät ja suojamekanismit pikkukeskosilla 4 400 €
Kuusikko-Gauffin Sanna, FT Longitudinal study of Anxiety Symptoms and Emotion Recognition Skills in Autism Spectrum Disorder 4 400 €
Pruikkonen Hannele, LT Magnesiumsulfaatti lasten äkillisen bronkusobstruktion hoidossa 4 400 €
Sinikumpu Juha-Jaakko, LT Lasten ja nuorten yläraajamurtumat ja urheiluvammat: epidemiologia, raskauden ja varhaislapsuuden riski-tekijät, kliininen ja radiologinen seuranta sekä eri hoitojen lyhyt- ja pitkäaikaistulokset 4 400 €
Soini Heidi, FT Mitokondrion DNA:n mutaatiot lasten perinnöllisen ei-syndromisen kuulovian taustalla 4 400€
yhteensä: 26 400 €
Projektiapurahat
Tapiainen Terhi, Dos. Lasten normaalin mikrobiomin muodostuminen, siihen vaikuttavat tekijät ja lasten myöhempi terveys 9 000 €
Tossavainen Päivi, LT Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten aikuisten seurantatutkimus: mikro- ja makrovaskulaaristen lisäsairauksien ilmaantuminen lapsuus- ja nuoruusiästä lähtien seuratussa potilaskohortissa 9 000 €
yhteensä: 18 000
Kaikki myönnetyt apurahat yhteensä: 104 500 €
2015
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Aarnivala Henri, LL Imeväisikäisen kallon muovautuminen ja kallodeformiteettien ehkäiseminen 3 200 €
Alakortes Jaana, LL Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyminen pohjoissuomalaisilla pojilla ja tytöillä 1 500 €
El Sheik Sherin, tutkija Neuropsychological Abilities and Social Interaction in Autism Spectrum Disorder and Attention Deficit Hyperactivity Disorder 1 500 €
Hamari Susanna, FM, LK T-soluvälitteisen immuunijärjestelmän tasapaino tyypin 1 diabeteksessa 1 600 €
Hautakangas Milla-Riikka, LK Aineenvaihduntasairaudet Pohjois-Pohjanmaan lapsiväestössä – kliiniset taudinkuvat, uudet tautigeenit ja patomekanismit 4 800 €
Honkila Minna, LL Lasten ja vastasyntyneiden silmätulehdukset 3 200 €
Härkin Pia, LL Pienen keskosen avoin valtimotiehyt 3 200 €
Härmä Antti, LL Parasetamoli pienen keskosen hoidossa 3 200 €
Junttila Maria, KK Kiusatuksi joutuminen ja aistipoikkeavuudet autismikirjon henkilöillä ja normaaliväestössä sekä autismikirjon ydinoireiden yhteys elämänhallintaan myöhäisnuoruudessa 3 200 €
Keskitalo Paula, LL Lastenreuman tautiaktiivisuuden ennustaminen merkkiaineilla 3 200 €
Komulainen-Ebrahim J, LL Lapsilla esiintyvät epilepsialääkkeiden haittavaikutuksille altistavat perimämuutokset Pohjois-Suomessa 3 200 €
Kyösti Elina, LL Tehohoidon vaikuttavuus ja elämänlaatu tehohoidon jälkeen lapsipotilailla Suomessa 3 200 €
Lantto Marjo, LL Suomalaisten lasten kuolleisuus 3 200 €
Lappalainen Olli-Pekka, LL Biomateriaalit lasten kraniofasiaalikirurgiassa 3 200 €
Maikku Mari, LK Synnynnäisen lonkan dysplasian seuraamukset 1 100 €
Paakkola Teija, FL, FM Lapsuusiän vaikeat aivo-lihassairaudet ja monielintaudit 4 800 €
Parviainen Roope, LK Miksi lapsen luu murtuu? 46-v syntymäkohorttitutkimus lasten murtumien ilmaantuvuudesta ja niiden syntyyn vaikuttavista tekijöistä Pohjois-Suomessa 2 200 €
Pasanen Anu, FM Lapsuusajan bronkioliitin geneetinen tausta 3 200 €
Sard Sirja, LL Lasten reumasairauksien epidemiologia Suomessa 3 200 €
Yrjänä Jaakko, LL Toleranssin kehittyminen ja indusointi lasten ruoka-allergiassa 3 200 €
yhteensä:
59 100 €
Väitelleiden tutkijoiden apurahat (post-doc)
Huusko Johanna, FT Spontaanin ennenaikaisen synnytyksen perinnöllinen tausta. Genetic predisposition to spontaneous preterm birth 6 600 €
Kaunisto Kari, LT Motivoivan haastattelun ja intensiivisen diabeteskoulutuksen vaikutus hoitotasapainoon murrosikäisillä huonossa tasapainossa olevilla tyypin 1 diabeetikoilla 2 200 €
Kuusikko-Gauffin Sanna, FT Obsessive-Compulsive Disorder and Anxiety Disorders in Children with Autism Spectrum Disorder and their family Members 4 400 €
Niinimäki Tuukka, LT Lasten leukemiahoidon haittavaikutuksena syntyvät osteonekroosit: Uuden osteonekroosiluokituksen kehittäminen 2 200 €
Paalanne Niko, LT Lapsiveden ja lapsenpihkaulosteen bakteerikoostumus ja sen vaikutus lapsen terveyteen 4 400 €
Heidi Soini, FT Mitokondriaalisen DNA:n kuulovialle altistavat geenimuutokset Pohjois-Suomen keskos- ja täysiaikaisilla vauvoilla 4 400 €
yhteensä:
22 000 €
Varttuneen tutkijan projektiapurahat / Muu tutkimuskulut
Hurtig Tuula, Dos. Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen 4 000 €
Ojaniemi Marja, Dos. Lapsena aivokasvaimen sairastaneiden endokrinologiset myöhäisvaikutukset 6 000 €
Pölkki Tarja, TtT, Dos. Kivunarviointi ja lääkkeettömien kivunlievitysmenetelmien  käyttö vastasyntyneiden teho-osastolla: koulutusinterventiotutkimus 4 800 €
Rämet Mika, professori Spontaanin ennenaikaisen synnytyksen mekanismi 10 000 €
Tapiainen Terhi, Dos. Lasten virtsatieinfektioiden synty, diagnostiikka, ehkäisy ja pitkäaikaisvaikutukset 5 000 €
Tossavainen Päivi, LT Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten aikuisten seurantatutkimus: mikro- ja makrovaskulaaristen lisäsairauksien ilmaantuminen lapsuus- ja nuoruusiästä lähtien seuratussa potilaskohortissa 5 000 €
Vähäsalo Paula, Dos. Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste 5 000 €
yhteensä:
42 000 €
Kaikki apurahat yhteensä:
123 100 €
2014
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Väitöskirja-apurahat
Alakortes Jaana, LL Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla 3 200 €
Honkila Minna, LL Klamydian, muiden bakteerien ja virusten aiheuttamat silmän sidekalvotulehdukset lapsilla 3 200 €
Härkin Pia , LL Pienen keskosen ductus ja parasetamoli 3 200 €
Härmä Antti, LL Parasetamoli pienen keskosen hoidossa – PreParas 3 200 €
Kallankari Hanna, LL Perinataalisten riskitekijöiden vaikutukset aivojen kehitykseen sekä neurologiseen ja kognitiiviseen kehitykseen hyvin ennenaikaisesti syntyneillä 3 000 €
Kallio Merja, LL Neuronaalisesti ohjattu ventilaatio (NAVA) lapsilla 3 200 €
Keskitalo Paula, LL Lastenreuman tautiaktiivisuuden ennustaminen merkkiaineilla 3 200 €
Lantto Marjo, LL Suomalaisten lasten kuolleisuus 4 800 €
Lukkari Sari, LL Perinataalivaiheen ja lapsuuden aikaisten sairauksien yhteys mielenterveyshäiröihin nuoruudessa 1 600 €
Paakki Jyri-Johan, LL Toiminnallinen magneettikuvaus lasten ja nuorten neurologisissa ja psykiatrisissa sairauksissa 1 600 €
Pasanen Anu, FM Lapsuusajan bronkioliitin perinnöllinen tausta 3 200 €
Rahko Jukka, LL Neurokognitiiviset kyvyt ja aivojen toiminnallinen kuvantaminen autismikirjon diagnoosin saaneilla lapsilla 3 000 €
Ronkainen Eveliina, LL Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä 4 000 €
Rytkönen Sari, LL Tubulointerstitiaalinefriitti ja uveiitti: syntymekanismit ja pitkäaikaisennuste 4 800 €
Sard Sirja, LL Lasten reumasairauksien ennuste Suomessa 3 200 €
Yrjänä Jaakko, LL Toleranssin kehittyminen ja indusointi lasten ruoka-allergiassa 3 200 €
yhteensä: 51 600 €
Väitelleiden tutkijoiden apurahat (post-doc)
Aikio Outi, LT Parasetamoli pienen keskosen hoidossa 4 400 €
Karjalainen Minna, FT Spontaanin ennenaikaisen synnytyksen perinnöllinen tausta 2 200 €
Kuusikko-Gauffin Sanna, FT Emotion recognition skills in families with autism disorders 4 400 €
Niinimäki Riitta, LT Incidence of bone complications and frequency of orthopedic procedures in children and young adults treated for cancer. A register-based study in Finland and Denmark 6 600 €
Heidi Soini, FT Mitokondriaalisen DNA:n kuulovikaa aiheuttavat mutaatiot pohjoissuomalaisilla keskosilla ja vastasyntyneillä 2 200 €
Valkama Marita, LT Vastasyntyneen pään muovautuneisuus ja asymmetriat seurannassa 2 200 €
Vähäsalo Paula, Dos. Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste 5 000 €
yhteensä: 27 000 €
Varttuneiden tutkijoiden projektiapurahat/ muut tutkimuskulut
Hurtig Tuula, Dos. Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen 5 000 €
Kulmala Petri, Dos. Lasten ruoka-allergioiden immunopatogeneesi – toleranssin kehittyminen ja induktio 5 000 €
Renko Marjo, Dos. Lasten leikkausten jälkeisten infektioiden ehkäisy antimikrobisilla ompeleilla 7 500 €
Riala Kaisa, Dos. Pitkäaikaisennuste ensimmäisen nuorisopsykiatrisen osastohoidon jälkeen: Mielenterveyshäiriöiden kehittyminen, kouluttautuminen ja yhteiskuntaan sopeutuminen 5 000 €
yhteensä: 22 500 €
Kaikki apurahat yhteensä: 101 100 €
2013
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Väitöskirja-apurahat
Alakortes Jaana, LL Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla 3 000 €
Hamari Susanna, FM, lääket yo T-soluvälitteisen immuunijärjestelmän tasapaino tyypin 1 diabeteksessa 1 500 €
Hautakangas Milla-Riikka, LK Aineenvaihduntasairaudet Pohjois-Pohjanmaan lapsiväestössä – kliiniset taudinkuvat, uudet tautigeenit ja patomekanismit 2 200 €
Honkila Minna, LL Psykososiaalinen selviäminen aikuisiässä lapsena sairastetun syövän jälkeen – valtakunnallinen rekisteritutkimus 1 500 €
Hurme Anri, FM Mitokondrioiden perintöaineksen muutokset lasten akuutissa lymfoblastileukemiassa 4 500 €
Huusko Johanna, FM Ennenaikaisuuden ja siihen liittyvien tulehduksellisten perinataalisten sairauksien geneettinen tausta 2 000 €
Kallankari Hanna, LL Perinataalisten riskitekijöiden vaikutukset aivojen kehitykseen sekä neurologiseen ja kognitiiviseen kehitykseen hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla 4 500 €
Kirveskoski Tiina, FM T-soluvälitteisen immuunivasteen säätely lasten vehnäallergiassa 3 000 €
Lantto Marjo, LL Suomalaisten lasten kuolleisuus 4 500 €
Lehto Anne, erityisopettaja Painevaatteen vaikutus ADHD-lasten ja nuorten käyttäytymiseen 3 000 €
Mahlman Mari, LL Genetic predisposition to Bronchopulmonary Dysplasia (Keskosen krooniselle keuhkotaudille altistavat tekijät) 4 500 €
Mattila Marja-Leena, LL Autism spectrum disorders: epidemiological and diagnostic viewpoints in a population – and clinic-based study 2 000 €
Mäkinen Leena, FM Assessment of pragmatic language. Kerronnan arvioiminen kielellisissä taidoissaan normaalisti kehittyneillä lapsilla sekä lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai autismin kirjon häiriö 1 500 €
Niinimäki Riitta, LL Incidence of bone complications and frequency of orthopedic procedures in children and young adults treated for cancer. A register-based study in Finland and Denmark 4 500 €
Nordström Tanja, FM Predisposing factors and consequences of the disruptive behavioral disorders and ADHD – longitudinal study in the Northern Finland Birth Cohort 1986 1 500 €
Närhi Päivi, FM TEACCH-kuntoutuksen vaikuttavuus autisten kehitysvammaisten lasten kehitykseen ja käyttäytymiseen 1 500 €
Pruikkonen Hannele, LL Hengitystieinfektioon liittyvä hengenahdistus lapsilla 4 500 €
Ronkainen Eveliina, LL Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä (KEKKO-tutkimus) 4 500 €
Salokorpi Niina, LL Kraniosynostoosien hoito 4 500 €
Sard Sirja, LL Lasten reumasairauksien epidemiologia Suomessa 3 000 €
Ukonmaanaho Elli-Maija Henoch-Schönlein purppura -glomerulonefriitti lapsilla 4 500 €
Yrjänä Jaakko, LK Toleranssin kehittyminen ja indusointi lasten ruoka-allergiassa 3 000 €
 
yhteensä:
69 200 €
Väitelleiden tutkijoiden apurahat (post-doc)
Aikio Outi, LT Parasetamoli pienen keskosen hoidossa 6 600 €
Kuusikko-Gauffin Sanna, FT Gene-environment interaction: Social anxiety and emotion recognition skills in families with autism spectrum disorders 4 400 €
Peltoniemi-Ailisto Outi, LT Kortikosteroidi perinataalikaudella: seurantatutkimus 1. ACG tutkimus 2. Varhaista hydrokortisonia koskeva tutkimus 4 400 €
Tossavainen Päivi, LT Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten aikuisten seurantatutkimus; diabeteksen lisäsairaudet 2 200 €
 
yhteensä:
17 600 €
Varttuneiden tutkijoiden projektiapurahat
Ebeling Hanna, prof. Early recognition of Autism Spectrum Disorders (Autismikirjon häiriöiden varhainen tunnistaminen) 5 000 €
Hurtig Tuula, FT Autismikirjon häiriöt – seurantatutkimus lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen 10 000 €
Kaukola Tuula, LT Influences of environmental and genetic factors on long-term neurologic and neurocognitive outcomes in children born preterm (NeoGeNe Study) 6 600 €
Kulmala Petri, Dosentti Lasten ruoka-allergioiden immunopatogeneesi 4 000 €
Ojaniemi Marja, Dosentti Identification and functional characterization of genes predisposing to prematurity due to spontaneous preterm labor 6 000 €
Pölkki Tarja, Dosentti Kipumittarin kehittäminen tehohoidossa oleville vastasyntyneille: Mittarin luotettavuuden arvioiminen 4 800 €
Uusimaa Johanna, Dosentti Lapsuusiän mitokodriotaudit Pohjois-Suomessa ja lääkkeiden mitokondriotoksisuus 5 000 €
Valkama Marita, LT Vastasyntyneen pään muovautuneisuus ja asymmetriat seurannassa. 2 200 €
Vähäsalo Paula, LT Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste. 5 000 €
 
yhteensä:
48 600 €
 
Kaikki apurahat yhteensä:
135 400 €
2012
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Väitöskirja-apurahat
Banerjee Joanna, LL Aivo-oireet lasten akuutin lymfoblastileukemian aikana: insidenssi, riskitekijät ja ennuste 3 000 €
Bolszak Maija, LL Mitokondrion toimintahäiriöt migreenin ja epilepsioiden taustalla – geneettinen etiologia ja patomekanismit 4 500 €
Hamari Susanna, FM T-soluvälitteisen immuunijärjestelmän tasapaino tyypin 1 diabeteksessa 4 500 €
Honkila Minna, LL Psykososiaalinen selviäminen aikuisiässä lapsena sairastetun syövän jälkeen – valtakunnallinen rekisteritutkimus 1 500 €
Huusko Johanna, FM Ennenaikaisuuden ja siihen liittyvien tulehduksellisten perinataalisten sairauksien geneettinen tausta 3 000 €
Jauhola Outi, LL Henoch-Schönleinin purppura lapsilla 1 500 €
Kirveskoski Tiina, FM T-soluvälitteisen immuunivasteen säätely lasten vehnäallergiassa 3 000 €
Komulainen Tuomas, LL POLG1-mutaatiot mitokondriaalisen DNA:n deleetio- ja depleetiosyndroomien patogeneesissä 3 000 €
Lahti Anniina, LL Epidemiologinen tutkimus alaikäisten itsemurhista Suomessa 3 000 €
Niemelä Mika, TtM Structured Child and Family Centred Interventions to Support Families Having a Parent Suffering from Cancer: From Practice Based Evidence towards Evidence Based Practice 1 500 €
Rantanen Rea, LK Tutkimus ennenaikaisen synnytyksen altistusgeeneistä 2 200 €
Rissanen Noora, LL Syntymää edeltävien tekijöiden vaikutus kasvultaan hidastuneiden sikiöiden pitkäaikaiseen ennusteeseen 3 000 €
Roisko Riikka, LL Adoptiovanhempien poikkeavan kommunikaation merkitys adoptiolapsen ajattelun ja mielenterveyden häiriöiden kehittymisessä 1 500 €
Ronkainen Eveliina, LL Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä (KEKKO-tutkimus) 3 000 €
Ryynänen Taimi, LL Lasten psykoterapioiden toteutuminen ja tuloksellisuus naturalistisessa tutkimusasetelmassa 3 000 €
Rönkä Anna, FM Oppilaiden yksinäisyys- ja kiusaamiskokemukset, sosiaalinen syrjäytyminen sekä niiden yhteydet koulujen lakkauttamisiin. Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus 1986 4 500 €
Seppälä Sanna, LL Insuliinierityksen tutkiminen lapsilla ja nuorilla 4 500 €
Veijola Mari, PsM Seurantatutkimus kielihäiriöisten lasten oppimisvaikeuksien ja luki-taitojen kehittymisestä 2 800 €
yhteensä:
53 000 €
Väitelleiden tutkijoiden apurahat (post-doc)
Karjalainen Minna, FT Lapsuusiän keuhkosairauksien perinnöllinen tausta 4 400 €
Kuusikko-Gauffin Sanna,FT Ympäristö ja perimä: Sosiaalinen ahdistuneisuus ja ympäristön negatiivisten tunteiden havainnointi autismikirjon häiriötä sairastavilla lapsilla ja nuorilla 4 400 €
Mikkonen Kirsi, LT Kuumekouristusten patomekanismit 8 800 €
Tossavainen Päivi, LT Tyypin 1 diabetesta sairastavien nuorten aikuisten seurantatutkimus: diabeteksen lisäsairaudet 2 200 €
yhteensä:
19 800 €
Varttuneiden tutkijoiden projektiapurahat
Hurtig Tuula, FT Autism spectrum disorders – a follow-up study from childhood to young adulthood 10 000 €
Kulmala Petri, Dosentti Lasten ruoka-allergioiden immunopatogeneesi 15 000 €
Renko Marjo, Dosentti Lasten leikkausten jälkeinen infektioiden ehkäisy antimikrobisilla ompeleilla 12 500 €
Serlo Willy, professori Lasten yläraajamurtumat 10 000 €
Valkama Marita, LT Vastasyntyneen pään muovautuneisuus ja asymmetriat seurannassa 3 000 €
 
yhteensä:
50 500 €
     
 
Kaikki yhteensä:
123 300 €
2011
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Haapsamo Helena, FM Varhaisten kommunikaatio-vuorovaikutustaitojen tukeminen ja seuranta. 4 200 €
Hamari Susanna, FM T-soluvälitteisen immuunijärjestelmän tasapaino tyypin 1 diabeteksessa. 9 600 €
Hannula Annukka, LL Virtsateiden rakenneanomaliat ja niiden kuvantaminen virtsatieinfektion sairastaneilla lapsilla. 4 200 €
Heikkinen Minna, FM Kouluikäisten ennenaikaisina syntyneiden lasten puhe, kieli ja oppiminen ja niiden kehityksen riskitekijät. 2 800 €
Ilomäki Risto, LL Nuorten päihdehäiriöiden liitännäissairastavuus, temporaliteetti ja sosiodemografinen tausta. 1 400 €
Kallankari Hanna, LL Ante- ja postnataalisten riskitekijöiden vaikutukset neurologiseen ja kognitiiviseen kehitykseen hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla. 3 000 €
Karjalainen Minna, FM Perinnöllinen alttius ennenaikaiselle syntymälle. 1 000 €
Keskinen Emmi, LK Sukurasitus ja sen yhteys muihin psykoosien riskitekijöihin Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa. 2 000 €
Kirveskoski Tiina, FM T-soluvälitteisen immuunivasteen säätely lasten vehnäallergiassa. 9 600 €
Kokkonen Tuomo, LL Fas-Ligandi limakalvon lymfaattisessa kudoksessa ja imusolmukkeissa. 2 800 €
Mahlman Mari, LL Genetic predisposition to BPD = Gen-BPD: Keskosen krooniselle keuhkotaudille altistavat tekijät. 4 200 €
Metsola Juhani, LL Effect of exogenous and endogenous modulators on LPS induced inflammatory responses in newborn and adult mice. 6 400 €
Päkkilä Fanni, yo Äidin raskaudenaikaisten kilpirauhasen toimintahäiriöiden vaikutus lapsen kilpirauhastoimintaan. 2 000 €
Ronkainen Eveliina, LL Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä (KEKKO-tutkimus). 4 200 €
Rönkä Anna, FM Koulujen lakkauttamisten yhteydet oppilaiden kiusaamiskokemuksiin, itse koettuun terveyteen ja syrjäytymiseen Pohjois-Suomen syntymäkohortissa 1986 6 400 €
Ålander Merja, LL Neuraalisesti ohjattu ventilaatio (NAVA) lapsilla. 4 200 €
yhteensä 68 000 €
Väitelleet:
Huttunen Kerttu, dos Sisäkorvaistuketta käyttävien lasten kielenkehityksen ja elämänlaadun pitkäaikaisseurantaprojektin yhteenvetoartikkelin kirjoittamiseen. 4 600 €
Mikkonen Kirsi, LT Kuumekouristusten patomekanismit. 6 300 €
yhteensä: 10 900 €
Varttuneiden tutkijoiden projektiapurahat:
Dunder Teija, LT Lasten pitkäaikaiset keuhkosairaudet -tutkimusryhmä. 5 000 €
Kulmala Petri, dos Lasten ruoka-allergioiden immunopatogeneesi. 20 000 €
Valkama Marita, LT Vastasyntyneen pään muovautuneisuus ja asymmetriat seurannassa. 4 200 €
yhteensä: 29 200 €
Kaikki yhteensä: 108 100 €
2010
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Hamari Susanna, FM T-soluvälitteisen immuunijärjestelmän tasapaino tyypin 1 diabeteksessa 6 400 €
Hannula Annukka, LL Virtsateiden rakenneanomaliat ja niiden kuvantaminen virtsatieinfektion sairastaneilla lapsilla 2 800 €
Heikkinen Elisa, FM Inhibitiokontrolli ja audiovisuaalinen havaitseminen lapsilla, joilla on erityinen kielihäiriö 2 800 €
Heikkinen Minna, FM Kouluikäisten ennenaikaisina syntyneiden lasten puhe, kieli ja oppiminen ja niiden kehityksen riskitekijät 2 800 €
Häkli Sanna, LL Lapsuusiän perinnölliset kuuloviat Pohjois-Suomessa 2 800 €
Kirveskoski Tiina, FM T-soluvälitteisen immuunivasteen säätely lasten vehnäallergiassa 6 400 €
Korvala Johanna, FM Nuoruusiän osteoporoosin ja rasitusmurtumien perinnöllisyyden tutkimus 4 200 €
Luukkonen Anu-Helmi, LK Kiusaamiskäyttäytymisen yhteys nuorten mielenterveyteen ja myöhempään rikollisuuteen 1 000 €
Mahlman Mari, LL Genetic predisposition to BPD after very preterm birth 1 400 €
Niemelä Mika, TtM Struggle for life. A preventive intervention trial in families with parental life-threatening illness 2 800 €
Niinimäki Riitta, LL Incidence of bone complications and frequency of orthopedic procedures in children and young adults treated for cancer. A register-based study in Finland and Denmark 4 200 €
Pruikkonen Hannele, LL Hengitystieinfektioon liittyvä hengenahdistus lapsilla 4 200 €
Remes Tiina, LL Lasten aivokasvainten hoitojen myöhäisvaikutukset 2 800 €
Ronkainen Eveliina, LL Keskosten hengitysvaikeuksien varhaiset altistustekijät ja keuhkofunktio kouluiässä 2 800 €
Salminen Annamari, FM Ennenaikaisen synnytyksen tulehduksellinen hiirimalli 3 800 € 
Sinikumpu Juha-Jaakko, LL Lasten tuki- ja liikuntaelimistön vammojen pitkäaikaisvaikutukset Vaasan keskussairaalan ja Oulun yliopistollisen sairaalan alueella 1 400 €
Ålander Merja, LL Neuraalisesti ohjattu ventilaatio (NAVA) lapsilla 2 800 €

yhteensä

55 400 €
Väitelleet:
Aikio Outi, LT Keskosen kriittisen hengitysvaikeuden patogeneesi ja akuuttihoito 4 200 €
Hinttala Reetta, FT Mitokondrion hengitysketjun rakentumisen häiriöt lapsuusiän vaikeissa monielintaudeissa 2 100 €
Hurtig Tuula, FT Trajectories of good psychosocial well-being or social exclusion from childhood to young adulthood 2 100 €
Peltoniemi-Ailisto Outi, LT Kortikosteroidihoito perinataalikaudella: 1.Hydrokortisonihoito (HK) keskosen kr. keuhkosairauden ehkäisyssä. 2. Antenataalinen steroidihoito (ACG) keskosen akuutin sairastuvuuden ehkäisyssä 4 200 €
Rättyä Johanna, LT Ahtaan esinahan hoito paikallisella 0.1% mometasonifuroaattivoiteella yli 6 v pojilla 2 100 €
Tossavainen Päivi, LT Familial aggregation of cardiovascular disease risk factors in parents of adolescents with type 1 diabetes and incipient nephropathy 4 200 €

yhteensä

18 900 € 
Projektiapurahat:
Dunder Teija, LT Lasten pitkäaikaiset keuhkosairaudet 5 000 €
Kulmala Petri, Dosentti Lasten ruoka-allergioiden immunopatogeneesi 10 000 €
Tapiainen Terhi, LT Ruokavalion vaikutus pneumokokki-infektioiden synnyssä 10 000 €
Vähäsalo Paula, LT Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste 5 000 €

yhteensä

30 000 €
Muut apurahat:
Mäkelä Pirkka, LL Elämänlaatu idiopaattista skolioosia sairastavilla potilailla: Konservatiivisesti hoidettujen potilaiden seurantatutkimus 2 800 €
Vuolteenaho Reetta, FT Surfaktanttiproteiinit A ja D vaikutus indusoituun ennenaikaiseen synnytykseen 2 100 €

yhteensä

4 900 €

kaikki yhteensä

109 200 €
2009 alkuun
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Alakortes Jaana, LL Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla 4 200€
Arvonen Miika, LL Suolen limakalvon immunologisen aktivaation merkitys lastenreumassa 2 800€
Banerjee Joanna, LL Aivo-oireet lasten akuutin lymfoblastileukemian aikana: insidenssi, riskitekijät ja ennuste 2 800€
Dahlström Minna, LL Aivojen dopamiini- ja serotoniinitransporttereiden kuvantaminen lasten ja nuorten psykiatrisissa häiriöissä 1 400€
Hamari Susanna, FM T-soluvälitteisen immuunijärjestelmän tasapaino tyypin 1 diabeteksessa 9 600€
Hekkala Anne, LL Clinical characterististics of childhood Type 1 diabetes at presentation- with special interest of vitamin D and diabetic ketoasidosis 2 800€
Jauhola Outi, LL Lasten Henoch-Schönlein purppura -nefriitin diagnostiikka, ennuste, pitkäaikaisvaikutukset ja hoito 4 200€
Kirveskoski Tiina, FM Immuunivasteen säätely lasten maitoallergiassa 4 200€
Kokkonen Tuomo, LK Fas-Ligandin ilmeneminen suolen lymfaattisen kudoksen ja imusolmukkeiden endoteelissä 4 200€
Lindholm Päivi, LL Brain and mind in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in Northern Finland Birth Cohort (NFBC) 1986: Symptoms, brain imaging and cognitive functions 4 200€
Luukkonen Anu-Helmi, LK Kiusaamiskäyttäytymisyhteys nuorten mielenterveyteen ja myöhempään rikollisuuteen: Potilaskohorttitutkimus alaikäisistä psykiatrisessa sairaalahoidossa olleista nuorista Oulun ja Lapin läänissä 1 000€
Martinviita Mariia, LL Lasten henkisen hyvinvoinnin seuranta lastenneuvoloissa 2 800€
Mikkonen Hanna, LL Ante- ja postnataalisten riskitekijöiden vaikutukset neurologiseen ja kognitiiviseen kehitykseen hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla 9 600€
Niemelä Mika, TtM Psychological well-being of child of parent with serious somatic illness: applicability of family intervention 2 800€
Niemitalo-Haapola Elina, FM Taustamelun vaikutus äänten erotteluun aivokuorella 2-4-vuotiailla lapsilla 1 400€
Niinimäki Riitta, LL Incidence of bone complications and frequency of orthopaedic procedures in children and young adults treated for cancer. A register-based study in Finland and Denmark 4 200€
Pruikkonen Hannele, LL Hengitystieinfektioon liittyvä hengenahdistus lapsilla 2 800€
Rimpiläinen Minna, FM Kouluikäisten ennenaikaisina syntyneiden lasten puhe, kieli ja oppiminen ja niiden kehityksen riskitekijät 1 400€
Sarkkinen Satu-Maaria, KM Varhainen vuorovaikutus kansainvälisesti adoptoidun lapsen perheessä 1 400€
Törölä Helena, FM, puheterapeutti Karkeamotoriikan ja oraalimotoriikan yhteys 2 800€
Ålander Merja, LL Neuraalisesti ohjattu ventilaatio (NAVA) lapsilla 2 800€

yhteensä

73 400€
Väitelleet:
Peltoniemi-Ailisto Outi, LT Kortikosteroidihoito perinataalikaudella: 1.Hydrokortisonihoito (HK) keskosen kr. keuhkosairauden ehkäisyssä. 2. Antenataalinen steroidihoito (ACG) keskosen akuutin sairastuvuuden ehkäisyssä 4 200€
Tossavainen Päivi, LT Familial aggregation of cardiovascular disease risk factors in adolescents with type 1 diabetes and incipient nephropathy 4 200€

yhteensä

8 400€
Projektiapurahat:
Kaukola Tuula, LT Influences of environmental and genetic factors on long-term neurologic and neurocognitive outcomes in children born preterm (NeoGeNe Study) 4 200€
Kulmala Petri, Dos. Soluvälitteinen immuunivasteen säätely lasten akuuteissa ja kroonisissa sairauksissa 20 000€
Renko Marjo, Dos. Lasten leikkausten jälkeinen infektioiden ehkäisy antimikrobisilla ompeleilla 7 500€
Veijola Riitta, Dos. Tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden lasten seurantatutkimus 10 000€
Vähäsalo Paula, LT Lastenreuman immunologinen etiopatogeneesi ja ennuste 5 000€

yhteensä

46 700€

kaikki yhteensä

128 500€
2008 alkuun
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Arkkola Tuula, TtM Raskaana olevien naisten ja 1-2 vuotiaiden lasten ruokavaliotyyppien (dietary patterns) yhteydet beetasoluautoimmuniteetin kehittymiseen lapsella 2 600€
Arvonen Miika, LL Suolen limakalvon immunologisen aktivaation merkitys lastenreumassa 2 600€
Haapsamo Helena, FM Varhaisten kommunikaatio- vuorovaikutustaitojen tukeminen ja seuranta 2 600€
Hannula Annukka, LL Virtsateiden rakenneanomaliat ja niiden kuvantaminen virtsatieinfektion sairastaneilla lapsilla 2 600€
Hamari Susanna, FM Immuunivastetta säätelevän FOXP3-proteiinin merkitys tyypin 1 diabeteksessa 3 900€
Harila Marika, PsM, KM Leukemiasta selvinneiden nuorten elämänlaatu, kuntoutus ja kuntoutuksen vaikuttavuus 1 300€
Häkli Sanna, LL Lapsuusiän perinnölliset kuuloviat Pohjois-Suomessa 2 600€
Kokkonen Tuomo, LK Fas-Ligandi limakalvon lymfaattisessa kudoksessa Fas-Ligandi limakalvon lymfaattisessa kudoksessa ja imusolmukkeissa. Merkitys immunologisena säätelymekanismina ja maitoyliherkkyyden diagnostiikassa 2 600€
Kortesluoma R-L, TtL Lapsi kipunsa tulkkina. Children as interpreters of their pain. 2 600€
Kujala Tiia, LL Pienten lasten toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisy 1 300€
Kuusikko Sanna, Psyk.M Sosiaalinen ahdistuneisuus autismispektrin häiriöitä sairastavilla lapsilla ja nuorilla sekä heidän perheenjäsenillään 2 600€
Mankinen Katariina, LL Oppimisvaikeudet temporaaliepilepsiaa sairastavilla lapsilla 2 600€
Metsola Juhani, LK Inflammatory response during perinatal transition. Study of nitric oxide treatment in perinatal respiratory dysfunction. 2 700€
Mikkonen Hanna, LL Ante- ja postnataalisten riskitekijöiden vaikutukset neurologiseen ja kognitiiviseen kehitykseen hyvin ennenaikaisesti syntyneillä lapsilla 3 900€
Niinimäki Riitta, LL Kirurgista hoitoa vaativan osteonekroosin ilmaantuvuus nuorella aikuisiällä lapsuuden tai nuoruusiän syövästä parantuneilla 3 900€
Perkiö Jenni, LL Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys Oulun läänissä asuvilla lapsilla 5 000€
Pirkola Jatta, LL Raskausdiabeteksen yhteys naisen ja jälkeläisen metabolisen häiriön riskiin 2 600€
Rehnström Karola, FM Autismikirjon sairauksien alttiusgeenien paikantaminen 1 300€

yhteensä

49 300€
Väitelleet:
Aikio Outi, LT Typpioksidin merkitys vastasyntyneitten ja keskosten sairauksissa 4 000€
Hurtig Tuula, FT Pohjoissuomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten neuropsykiatriset häiriöt, erityisesti tarkkaavuuden häiriö ja autismikirjon häiriöt 2 000€
Juntti Hanna, LL Varhaislapsuuden immunologisten vasteiden yhteys Respiratory syncytial virus-infektion sairastamiseen ja allergian kehittymiseen 4 000€
Peltoniemi-Ailisto Outi, LT Kortikosteroidihoito perinataalikaudella: 1.ACG-tutkimus,
2. Varhaista hydrokortisonihoitoa koskeva tutkimus
4 000€
Ronkainen Jaana, LT Valtakunnallinen HSP-projekti: Lasten Henoch-Schönlein purppura -nefriitin diagnostiikka, ennuste, pitkäaikaisvaikutukset ja hoito 5 000€
Rättyä Johanna, LT Ahtaan esinahan hoito kortikosteroidivoiteella yli 6 v pojilla 2 500€
Siira Virva, FT MMPI testi skitsofreniaan perimältään altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa mielenterveyden ennustajana 2 000€
Tossavainen Päivi, LT Insuliiniresistenssi ja rasva-aineenvaihdunnan muutokset munuaissairauksien ennustetekijöinä tyyppi 1 diabeteksessa 5 000€

yhteensä

28 500€
Projektiapurahat:
Kulmala Petri, Dos Soluvälitteinen immuunivasteen säätely lasten akuuteissa ja kroonisissa sairauksissa 20 000€
Saarela Timo, LT Hoitotutkimukset vastasyntyneen pitkäaikaissairauksien ehkäisemiseksi 15 000€
Uusimaa Johanna, LT Lapsuusiän mitokondriotautien kliiniset ilmentymät ja diagnostisten menetelmien kehittäminen 5 000€

yhteensä

40 000€

kaikki yhteensä

117 800€
alkuun
2007
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Arvonen Miika, LL Suoliston limakalvon immunologisen aktivaation merkitys lastenreumassa. 2 600€
Dahlström Minna, LL Aivojen dopamiini- ja serotoniinitransporttereiden kuvantaminen lasten ja nuorten psykiatrisisissa häiriöissä. 2 600€
Haapsamo Helena, FM Varhaisten kommunikaatio- vuorovaikutustaitojen tukeminen ja seuranta. 3 900€
Hekkala Anne, LL Clinical characterististics of childhood Type 1 diabetes at presentation – with a special interest in vitamin D and diabetic ketoasidosis. 3 900€
Häkli Sanna, LL Lapsuusiän perinnölliset kuuloviat Pohjois-Suomessa. 2 600€
Ijäs Hilkka, LL Satunnaistettu vertaileva tutkimus metformiinin ja insuliinin tehosta raskausdiabeteksen hoidossa. 1 300€
Jauhola Outi, LL Lasten Henoch-Schönlein purppura -nefriitin diagnostiikka, ennuste, pitkäaikaisvaikutukset ja hoito. 3 900€
Karvanen Veera, Fil yo Hyvin pienipainoisina syntyneiden keskosten kuullun prosessoinnin ja kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkiminen MMN vasteella.        1 800€
Kuusikko Sanna, Psyk. M Sosiaalinen ahdistuneisuus autismispektrin häiriöitä sairastavilla lapsilla ja nuorilla sekä heidän perheenjäsenillään. 3 900€
Liljeroos Mari, FM Synnynnäisen immuniteetin reseptorien signaalireittien aktivaatio ja säätely bakteeritulehduksissa. 2 000€
Mankinen Katariina, LL Oppimisvaikeudet temporaaliepilepsiaa sairastavilla lapsilla. 3 900€
Niinimäki Riitta, LL Kirurgista hoitoa vaativan osteonekroosin ilmaantuvuus nuorella aikuisiällä lapsuuden tai nuoruusiän syövästä parantuneilla. 2 600€
Rahko Jukka, LL, KM Aspergerin syndrooman diagnostiikan ja kuntoutuksen kehittämistutkimus. 4 000€
Roisko Riikka, LL Adoptiovanhempien poikkeavan kommunikaation merkitys adoptiolapsen ajattelun ja mielenterveyden häiriöiden kehittymisessä. 2 600€
Väitelleet:
Hurtig Tuula, KM Psychiatric symptoms among adolescents with Asperger syndrome or high-funtioning autism. 2 600€
Mikkonen Kirsi, LT Sikiökautisen epilepsialääkealtistumisen pitkäaikaisvaikutukset lasten ja nuorten neurologiseen ja neuropsykologiseen kehitykseen. 5 000€
Rättyä Johanna, LT Ahtaan esinahan hoito kortikosteroidivoiteella yli 6 v pojilla. 3 600€
Tossavainen Päivi, LT The first year of diagnosis of Type 1 diabetes in children and adolescents: A study to determine changes in beta cell function, growth and lymphocyte function. 6 000€
Vääräsmäki Marja, LT Raskausdiabeteksen yhteys naisen ja jälkeläisen myöhempään metabolisen häiriön riskiin. 2 000€
Projektiapurahat:
Saarela Timo, LT Hoitotutkimukset vastasyntyneen pitkäaikaissairauksien ehkäisemiseksi. 20 000€
Uusimaa Johanna, LT Lapsuusiän mitokondriotautien kliiniset ilmentymät ja diagnostisten menetelmien kehittäminen. 10 000€
Veijola Riitta, Dos. Tyypin 1 diabetekseen sairastuneiden lasten seurantatutkimus. 10 000€

yhteensä

100 800€
alkuun
2006
Nimi, oppiarvo Tutkimussuunnitelman nimi summa
Arvonen Miika, LL Suoliston limakalvon immunologisen aktivaation merkitys lastenreumassa. 3 900€
Dahlström Minna, LL Aivojen dopamiini- ja serotoniinitransporttereiden kuvantaminen lasten ja nuorten psykiatrisisissa häiriöissä. 2 900€
Heikura Ulla, FK Kehitysvammaisuus pohjoissuomalaisilla lapsilla – epidemiologinen tutkimus Oulun ja Lapin lääneissä vuonna 1985/1986 syntyneistä lapsista. 1 000€
Hekkala Anne, LL Clinical characterististics of childhood Type 1 diabetes at presentation – with a special interest in vitamin D and diabetic ketoasidosis. 2 600€
Huttunen Suvi, FM T-soluvasteiden käyttömahdollisuudet tyypin 1 diabeteksen puhkeamisen ennustamisessa. 3 900€
Juntti Hanna, LL RSV-infektion yhteys astmaan ja atooppiseen allergiaan 3 600€
Koivurova Sari, LT Keinoalkuisella hedelmöityksellä syntyneiden lasten kasvun ja kehityksen seurantatutkimus 500€
Kokkonen Tuomo, LK Fas-Ligandi limakalvon lymfaattisessa kudoksessa ja imusolmukkeissa. Merkitys immunologisena säätelymekanismina ja maitoyliherkkyyden patogenesissä ja diagnostiikassa. 4 000€
Kortesluoma R-L, TtL Lapsi kipunsa tulkkina/ Children as interpreters of their pain. 5 200€
Kuusikko Sanna, Psyk. M Autismispektrin häiriöitä sairastavien lasten ja nuorten sekä heidän perheenjäseniensä ahdistuneisuutta selvittävä tutkimus. 6 500€
Loukusa Soile, FM Normaalisti kehittyneiden lasten ja älykkyydeltään normaalitasoisten autististen ja Asperger-lasten pragmattinen kielen ymmärtäminen. 2 600€
Luukkonen Aino, LK Ennenaikaisen synnytyksen geneettinen tausta. 3 950€
Löfgren Johan, LL Synnynnäinen immuniteetti ja geneettinen alttius vaikeissa respiratory syncytial (RSV) infektioissa. 4 900€
Manninen Marko, psykol. Tutkimus psykiatristen sairauksien ennaltaehkäisyn edellytyksistä Pohjola-kodin nuorten keskuudessa. 1 300€
Metsänen Miia, Psyk. M Skitsofrenian perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa ajatustoiminnot mielenterveyden ja mielenterveydenhäiriöiden ennustajana. 3 000€
Männistö Tuija, lääk.yo Äidin kilpirauhasen toimintahäiriön vaikutus lapsen kehityksen. 2 700€
Peltoniemi Outi, LL Kortikosteroidihoito perinataalikaudella: 1. ACG-tutkimus; 2. Varhaista hydrokortisonihoitoa koskeva tutkimus (HK-tutkimus). 6 200€
Rahko Jukka, LL, KM Lapsuuden laaja-alaisten kehityshäiriöpotilaiden diagnostiikan ja kuntoutuksen kehittämistutkimus 3 450€
Renko Marjo, Dos. Oireeton bakteerivirtsaisuus ja sen hoidon vaikutus hoitotasapainoon tyypin 1 diabetesta sairastavilla lapsilla ja aikuisilla. 3 000€
Siira Virva, Psykologi MMPI testi skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa mielenterveyden ennustajana. 1 300€
Suur-Inkeroinen Minna, LL Varhaisten psyykkisten häiriöiden tunnistaminen ja esiintyvyys oululaisilla lapsilla. 3 900€
Valkama Marita, LT Aivojen aktivaatiomagneettikuvaus ja neurofysiologiset tutkimukset toiminnallisina mittareina keskosilla 8-10-vuotiaana. 3 000€
Vanhala Marja, ETM Ohjatun fyysisen harjoittelun ja ravitsemusneuvonnan vaikutus 7-vuotiaiden lasten painoon, ruokailutottumuksiin, fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen.  3 900€

yhtensä

77 000€
Projektiapuraha
Saarela Timo, LT, va Oyl Hoitotutkimukset vastasyntyneen pitkäaikaissairauksien ehkäisemiseksi 20 000€
Työryhmä: LT Outi Aikio, LT Tuula Kaukola, LT Marita Valkama, LL Eija Anttila, LL Outi Peltoniemi, LL Hanna Mikkonen, Prof. Mikko Hallman
alkuun
2005
Nimi, oppiarvo
Tutkimussuunnitelman nimi summa
Hinttala Reetta, FM
Mitokondrion hengitysketjun kompleksin I mutaatiot lapsipotilailla sekä niiden vaikutus entsyymikompleksin toimintaan 7 500€
Hurtig Tuula, KM Family interaction as a risk or protective factor in ADHD behaviour disorders among Finnish adolescents 5 000€
Kaukola Tuula, LL Perinataalisen aivoparenkyymileesion patogeneesi, neurologisen ja neurokognitiivisen kehityksen ennuste pienillä keskosilla 1 500€
Kokkonen Tuomo, LK Fas-Ligandi limakalvon lymfaattisessa kudoksessa ja imu-solmukkeissa. Merkitys immunologisena säätelymekanismina ja maitoyliherkkyyden diagnostiikassa 2 700€
Kortesluoma R-L, TtL Lapsi kipunsa tulkkina 3 750€
Kuusikko Sanna, Psyk.M Autismin spektrin häiriöitä sairastavien lasten ja nuorten sekä heidän perheenjäseniensä ahdistuneisuutta selvittävä tutkimus (Familial correlates of anxiety in Asperger syndrome) 7 500€
Metsänen Miia, Psyk.M Skitsofrenian perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa ajatustoiminnot mielenterveyden ja mielenterveydenhäiriöiden ennustajana 3 750€
Petsalo Aleksanteri Karpalon (Vaccinium macrocarpon) fenolisten yhdisteiden metaboliatutkimus 5 400€
Porkka Tuulikki, LL Longitudinal study of twin´s mental health 5 000€
Riala Kaisa, LT STUDY 70 – Nuorten mielenterveyden häiriöiden riskitekijät, geneettinen tausta, hoito ja sen vaikuttavuus 5 400€
Ronkainen Jaana, LL Henoch-Schönlein purppuran diagnostiikka, ennuste, pitkäaikaisvaikutukset ja hoito 1 200€
Ronkainen Matti, LK, FM Betasoluantigeeneihin, insuliiniin ja glutamaattidekarboksylaasiin kohdistuvan humoraalisen immunovasteen karakterisointi 1 250€
Siira Virva, Psykologi MMPI testi skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa mielenterveyden ennustajana 1 250€
Suvanto-Luukkonen Eila, LT Äidin kilpirauhasen toimintahäiriöiden vaikutus lapsen peri- ja neonataalivaiheeseen sekä myöhempään neuropsykologiseen ja motoriseen kehitykseen 4 000€
Suvilehto Pirjo, FL Luova kirjoittaminen lapsen kehityksen tukena ja lastenpsykiatriassa 3 750€
Törölä Helena, FM, puheterapeutti Karkeamotoriikan ja oraalimotoriikan yhteys 3 750€
Vanhala Marja, ETM Ohjatun fyysisen harjoittelun ja ravitsemusneuvonnan vaikutus 7-vuotiaiden lasten painoon, ruokailutottumuksiin, fyysiseen suorituskykyyn ja terveyteen 5 000€
    alkuun
 2004    
Nimi, oppiarvo
Tutkimussuunnitelman nimi summa
Arkkola Tuula, TtM Raskaana olevien naisten ja 1-2 vuotiaiden lasten ruokavaliotyypit ja niiden yhteys beetasoluautoimmuniteetin kehittymiseen lapsella 5 000€
Augustin Merja, LL Sytotoksiset lymfosyytit lasten maha-suolioireisessa ruoka-allergiassa 3 750€
Haapalahti Mila, TtM Toiminnallisten vatsaoireiden ja ruokayliherkkyyden yhteys ravitsemukseen lapsilla ja nuorilla 1 500€
Hannula Annukka, LL Virtsateiden rakenneanomaliat ja niiden kuvantaminen virtsatieinfektion sairastaneilla lapsilla 3 750€
Heikura Ulla, FK Kehitysvammaisuus ja oppimisvaikeudet pohjois-suomalaisilla lapsilla 2 500€
Hurtig Tuula, KM Family environment as a risk or protective factor in ADHD behaviour disorders among Finnish adolescents 3 750€
Juntti Hanna, LL RSV-infektion yhteys astmaan ja atooppiseen allergiaan 3 750€
Kaukola Tuula, LL Perinataalisen aivoparenkyymileesion patogeneesi, neurologisen ja neurokognitiivisen kehityksen ennuste pienillä keskosilla 3 750€
Kielinen Marko, KM Autism in Northern Finland 1 500€
Kujala Tiia, LL Pienten lasten toistuvien välikorvatulehdusten ehkäisy 3 750€
Löfgren Johan, LL Synnynnäinen immuniteetti ja geneettinen alttius vaikeissa respiratory syncytial (RSV) infektioissa 5 000€
Mattila Marja-Leena, LL Aspergerin oireyhtymä: esiintyvyys, neuropsykologisia näkökulmia ja etiologisia tekijöitä 1 500€
Metsänen Miia, Psyk.M Skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa ajatustoiminnot mielenterveyden ja mielenterveydenhäiriöiden ennustajana 2 500€
Mikkonen Kirsi, LL Hormonaaliset häiriöt epilepsialääkitystä käyttävillä epilepsiaa sairastavilla lapsilla 3 000€
Peltoniemi Outi, LL Kortikosteroidihoito perinataalikaudella: 1. ACG-tutkimus; 2. Varhaista hydrokortisonihoitoa koskeva tutkimus (HK-tutkimus) 5 000€
Pesämaa Lilli, TtM Videoneuvottelun käyttö lasten- ja nuortenpsykiatriassa 1 250€
Pönkkö Maija-Leena, ThM Erityiskoulun oppilaan hoitoketju ja sen moniammatillisen verkoston toimivuus 1 000€
Turunen Sami, LL Limakalvon T-soluvälitteinen immuunivaste lasten maha-suolikanavan sairauksissa 5 000€
Törölä Helena, FM, puheterapeutti Karkeamotoriikan ja oraalimotoriikan yhteys 2 500€
Valkama Marita, LT Aivojen aktivaatiomagneettikuvaus ja neurofysiologiset tutkimukset toiminnallisina mitareina keskosilla 8-10 vuotiaana 5 000€
Siira Virva, Psykologi MMPI testi skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa mielenterveyden ennustajana 1 250€
    alkuun
 2003    
Nimi, oppiarvo
Tutkimussuunnitelman nimi summa
Haapalahti Mila, TtM Toiminnallisten vatsaoireiden ja ruokayliherkkyyden yhteys ravitsemukseen lapsilla ja nuorilla 5 000€
Harju Kirsi, FM Toll-like receptor 4 (TKR4) in activation of the inflammatory response 3 750€
Haverinen Sonja, Fil.yo Long-term effects of auditory sensory impairment on VLBW (very low birth weight) children 2 550€
Hiltunen Pauliina, LL Äidin masennus, varhainen vuorovaikutus ja lapsen psyykkinen kehitys 750€
Joutsenoja Auli, LL Anoreksian nykykonteksti 2 500€
Jussila Katja, Psykologi Autismin ja Aspergerin syndrooman perinnöllisyyttä selvittävä tutkimus 5 950€
Kaukola Tuula, LL Perinataalisen aivoparenkyymileesion patogeneesi, neurologisen ja neurokognitiivisen kehityksen ennuste pienillä keskosilla 12 500€
Kelloniemi Heini, TtM Nuorten ja nuorten aikuisten ruuankäyttö ja tupakointi 2 500€
Koivurova Sari, LL Keinoalkuisella hedelmöityksellä syntyneiden lasten kasvun ja kehityksen seurantatutkimus 2 500€
Kokkonen Hannaleena, FM Kromosomialueen 15q11-q13 geneettiset muutokset Prader-Willin ja Angelmanin oireyhtymissä 1 250€
Kotimaa Arto, LK Raskauden ja varhaislapsuuden riski ja suojelevien tekijöiden yhteydet lasten mielenterveyteen 2 550€
Lehtinen Satu, LL Hoidon aiheuttamat keskushermostomuutokset akuuttia lymfoblastileukemiaa sairastavilla lapsilla. Metotreksaatin aiheuttaman keskushermostovaurion mekanismit – kokeellinen eläintyö sioilla. 1 000€
Löfgren Johan, LK Synnynnäinen immuniteetti ja geneettinen alttius vaikeissa respiratory syncytial (RSV) infektioissa 2 550€
Mattila Marja-Leena, LL Aspergerin oireyhtymä: esiintyvyys, neuropsykologisia näkökulmia ja etiologisia tekijöitä 5 000€
Niemimaa Marko, LL Downin syndroman seulonta alkuraskaudessa 1 250€
Pelkonen Tuula, TtM Raskaana olevien naisten ja 1-2 vuotiaiden lasten ruokavaliotyypit ja niiden yhteys beetasoluautoimmuniteetin kehittymiseen lapsella 2 500€
Porkka Liisa, LL Longitudinal study of twin´s mental health 2 500€
Puuronen Outi, LL Kortikosteroidihoito perinataalikaudella: 1. ACG-tutkimus; 2. Varhaista hydrokortisonihoitoa koskeva tutkimus (HK-tutkimus) 2 500€
Ruotsalainen Kirsi, LL Hormonaaliset häiriöt epilepsialääkitystä käyttävillä epilepsiaa sairastavilla lapsilla 3 750€
Siira Virva, Psykologi MMPI testi skitsofreniaan perimän kautta altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa mielenterveyden ennustajana 1 250€
Tossavainen Päivi, LT Puberteetin vaikutus tyypin 1 diabeteksen myöhäiskomplikaatioihin 1 000€
Outi Väyrynen, LL Sytokiinien vaikutus surfaktanttiproteiinien ilmentymiseen perinataalikaudella 2 000€
    alkuun